Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Hiporehabilitace

 

 

    Hiporehabilitace působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu, dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí zpracovat informace o dynamických změnách polohy těla a jeho segmentů v prostoru, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, a následně vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Kůň má podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk. Při hiporehabilitaci centrální nervový systém koordinačně a pohybově znevýhodněného člověka tedy zpracovává a vysílá vjemy a příkazy, které by za normálních okolností (při plném zdraví) používal při lidské chůzi. Jeho znevýhodnění a poruchy v oblasti nervového systému mu však toto neumožňují. Prostřednictvím hipoterapie je tudíž možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých s poruchou koordinace, rovnováhy a vývoje vzpřimování. 

 

    V naší stáji je hiporehabilitace prováděna pomocí aktivit s využitím koně = AVK. Pro lidi s mentálním, smyslovým nebo fyzickým znevýhodněním je kontakt s koňmi a oproces AVK, zaměřený na jejich konkrétní problémy obrovská pomoc při zapojení do běžného života. Umožňuje jim navázání nových kontaktů, rozvoj fyzické kondice a navozuje pozitivní změny v psychice.

V roce 2019 jsme prováděli také skupinovou hiporehabilitaci pro děti speciální školy v Uherském brodě. Fotografie z akcí si můžete prohlédnou zde:

http://www.zsctverka.cz/fotogalerie/

 

 

    Cena:

                 1 terapie v délce 15 minut   ........... 300 Kč 

             20 terapií v délce 15 minut ........... 4000 Kč ( platnost rok od data nákupu)

 

TOPlist