DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Hiporehabilitace

 

 

    Hiporehabilitace působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu, dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí zpracovat informace o dynamických změnách polohy těla a jeho segmentů v prostoru, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, a následně vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Kůň má podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk. Při hiporehabilitaci centrální nervový systém koordinačně a pohybově znevýhodněného člověka tedy zpracovává a vysílá vjemy a příkazy, které by za normálních okolností (při plném zdraví) používal při lidské chůzi. Jeho znevýhodnění a poruchy v oblasti nervového systému mu však toto neumožňují. Prostřednictvím hipoterapie je tudíž možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých s poruchou koordinace, rovnováhy a vývoje vzpřimování. 

 

    V naší stáji je hiporehabilitace prováděna pomocí aktivit s využitím koně = AVK. Pro lidi s mentálním, smyslovým nebo fyzickým znevýhodněním je kontakt s koňmi a oproces AVK, zaměřený na jejich konkrétní problémy obrovská pomoc při zapojení do běžného života. Umožňuje jim navázání nových kontaktů, rozvoj fyzické kondice a navozuje pozitivní změny v psychice.

V roce 2019 jsme prováděli také skupinovou hiporehabilitaci pro děti speciální školy v Uherském brodě. Fotografie z akcí si můžete prohlédnou zde:

http://www.zsctverka.cz/fotogalerie/

                                                                                                         (autor textu Mgr. Šárka Smíšková)